Puhdastilamittaukset

Puhtausluokitusmittaukset suoritetaan erilaisissa puhdastiloissa standardin SFS-EN ISO 14644-1 mukaan optisella hiukkas- eli partikkelimittarilla.

Tiloista voidaan ottaa myös ilman mikrobiologisen kontaminaation osoittavat näytteet ilmankokoojalaitteella sekä pintakontaminaation osoittavat pintanäytteet.

Mittauskalustomme kalibroidaan vuosittain.
Kauttamme saatte mm.
 • partikkelimittaukset
 • mikrobimittaukset
 • pintamittaukset
 • ilmavirtausmittaukset
 • vetokaappimittaukset
 • homemääritykset
Mittaamme ammattitaidolla ja lähes 20 vuoden kokemuksella
 • apteekkien / sairaala-apteekkien lääkkeenvalmistustilat
 • LIV-kaapit (laminaari - ilmavirtauskaapit)
 • turvakaapit (II-luokan suojakaapit)
 • vetokaapit (I-luokan suojakaapit)
 • leikkaussalit
 • muut puhdastilat

Teemme myös suodattimien vaihdot laitteisiin sekä tiloihin.

Jatkuvasti kasvavaan asiakaskuntaamme kuuluu mm. sairaaloita, terveyskeskuksia, yksityisapteekkeja sekä puhdastilatekniikkaa käyttäviä teollisuuden yrityksiä.

Koko toiminnan ajan kaikkein tärkeintä meille on ollut tinkimättömän työn laadun lisäksi se, että Te asiakkaana saisitte mahdollisimman hyvän palvelun.

Lisäkysymyksiin, esim. referensseistä vastaamme mielellämme.

GSM: 040 5511 299
Email: jorma.kokkonen@ptmittaus.fi
Y-tunnus: 2845549-6